Aktualności

Chcesz kandydować do rady miasta lub dzielnicy? Sprawdź!

06 LIPIEC 2018

W świetle obowiązujących w 2018 r. przepisów kandydować do rady miasta może osoba, która spełnia następujące warunki: 

1) posiada polskie obywatelstwo albo – jeżeli nie jest Polakiem – obywatelstwo Unii Europejskiej; 

2) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 

3) mieszka stale na terenie gminy, w której kandyduje; 

4) znajduje się w stałym rejestrze wyborców (właściwym dla danej gminy).

 

Radnym miasta nie mogą zostać natomiast osoby, które:  

• zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

• zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

• pozbawiono biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

 

Rada dzielnicy nie jest wybierana w ramach wyborów samorządowych z wyjątkiem Warszawy, w której – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – wybory do rady dzielnic przeprowadza się jednocześnie z wyborami do rady miasta. W pozostałych miejscach termin i zasady wyborów do rad dzielnic regulowane są przez uchwałę rady gminy.

 

Kandydaci do rady dzielnicy muszą posiadać bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności), czyli muszą:  

• być obywatelem polskim albo posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej  

• najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat; 

• stale zamieszkiwać na obszarze działania danej Rady.

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy z powodu...

Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich cen energii, gazu i żywności. W 2024...

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to jeden z dodatków, który można...

Mały ZUS plus – na czym polega, komu przysługuje? 25 STYCZEŃ 2024

Mały ZUS Plus to program skierowany do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która...

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje? 24 STYCZEŃ 2024

Renta socjalna to świadczenie, które stanowi wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2024 roku weszły w życie...

Kalendarz
Kwiecień 2024
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Kartka z kalendarza
Kwiecień 2024
107 Dzień roku 16 Tydzień roku
16 (wtorek)
Znak zodiaku: Baran
Imieniny: Bernadeta, Erwin, Erwina, Julia
05:38 19:40
11:08 03:40
Dni do końca roku: 259 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 9 dni
7 kwietnia 2024