Aktualności

Chcesz kandydować do rady miasta lub dzielnicy? Sprawdź!

06 LIPIEC 2018

W świetle obowiązujących w 2018 r. przepisów kandydować do rady miasta może osoba, która spełnia następujące warunki: 

1) posiada polskie obywatelstwo albo – jeżeli nie jest Polakiem – obywatelstwo Unii Europejskiej; 

2) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 

3) mieszka stale na terenie gminy, w której kandyduje; 

4) znajduje się w stałym rejestrze wyborców (właściwym dla danej gminy).

 

Radnym miasta nie mogą zostać natomiast osoby, które:  

• zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

• zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

• pozbawiono biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

 

Rada dzielnicy nie jest wybierana w ramach wyborów samorządowych z wyjątkiem Warszawy, w której – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – wybory do rady dzielnic przeprowadza się jednocześnie z wyborami do rady miasta. W pozostałych miejscach termin i zasady wyborów do rad dzielnic regulowane są przez uchwałę rady gminy.

 

Kandydaci do rady dzielnicy muszą posiadać bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności), czyli muszą:  

• być obywatelem polskim albo posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej  

• najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat; 

• stale zamieszkiwać na obszarze działania danej Rady.

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Ile trwa kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta, rady gminy i powiatu? 14 WRZESIEŃ 2018

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym od 2018 r. wybory samorządowe będą odbywały się w Polsce co 5 lat.

 

Oznacza to...

Sprawdź, ile zarabia członek komisji wyborczej 14 WRZESIEŃ 2018

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym od wyborów samorządowych w 2018 r. w każdym obwodzie głosowania powoływane będą dwie...

Kto może zostać radnym sejmiku województwa? 23 SIERPIEŃ 2018

Kandydatem na radnego do sejmiku województwa może zostać obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, zamieszkuje stale na...

Dowiedz się, jak zgłosić swoją kandydaturę w wyborach samorządowych 23 SIERPIEŃ 2018

W świetle polskich przepisów osoba, która chce wystartować w wyborach samorządowych, nie może sama się zgłosić. Prawo do zgłaszania kandydatów...

Wybory do sejmiku województwa - zasady, kogo wybieramy? 20 SIERPIEŃ 2018

Wybory samorządowe to wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych gminy, powiatu i sejmiku województwa.  Radnych do sejmików...

Kalendarz
Październik 2021
pn wt śr cz pt so n
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Kartka z kalendarza
Październik 2021
293 Dzień roku 42 Tydzień roku
20 (środa)
Znak zodiaku: Waga
Imieniny: Irena, Jerzy, Witalis
07:14 17:34
17:50 06:39
Dni do końca roku: 72 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 1095 dni
21 październik 2018