Aktualności

Chcesz kandydować do rady miasta lub dzielnicy? Sprawdź!

06 LIPIEC 2018

W świetle obowiązujących w 2018 r. przepisów kandydować do rady miasta może osoba, która spełnia następujące warunki: 

1) posiada polskie obywatelstwo albo – jeżeli nie jest Polakiem – obywatelstwo Unii Europejskiej; 

2) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 

3) mieszka stale na terenie gminy, w której kandyduje; 

4) znajduje się w stałym rejestrze wyborców (właściwym dla danej gminy).

 

Radnym miasta nie mogą zostać natomiast osoby, które:  

• zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

• zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu; 

• zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

• wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

• pozbawiono biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

 

Rada dzielnicy nie jest wybierana w ramach wyborów samorządowych z wyjątkiem Warszawy, w której – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – wybory do rady dzielnic przeprowadza się jednocześnie z wyborami do rady miasta. W pozostałych miejscach termin i zasady wyborów do rad dzielnic regulowane są przez uchwałę rady gminy.

 

Kandydaci do rady dzielnicy muszą posiadać bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności), czyli muszą:  

• być obywatelem polskim albo posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej  

• najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat; 

• stale zamieszkiwać na obszarze działania danej Rady.

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Dowiedz się, jak założyć komitet wyborczy do wyborów 2018 11 LIPIEC 2018

Komitety wyborcze są instytucjami, których działania obejmują wszystkie formalne czynności wyborcze, takie jak m.in. zgłaszanie kandydatów w...

Kto może kandydować na sołtysa? Jak długo trwa jego kadencja? 11 LIPIEC 2018

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce pomocniczej gminy. Jego...

Kto może zostać radnym powiatu? Poznaj warunki kandydowania w wyborach 20 CZERWIEC 2018

W świetle obowiązującego Kodeksu wyborczego w 2018 r. kandydatem na radnego powiatu może zostać osoba, która: 

• jest obywatelem...

Dowiedz się, kto może kandydować na radnego gminy 18 CZERWIEC 2018

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w wyborach na radnego gminy w 2018 r. może kandydować obywatel polski lub obywatel Unii...

Kto może kandydować na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wybory samorządowe 2018 08 CZERWIEC 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2018 r. może zostać...

Kalendarz
Lipiec 2018
pn wt śr cz pt so n
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kartka z kalendarza
Lipiec 2018
199 Dzień roku 29 Tydzień roku
18 (środa)
Znak zodiaku: Rak
Imieniny: Arnold, Erwin, Fryderyk, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Szymon
04:42 20:50
11:26 23:48
Dni do końca roku: 166 dni
Wybory samorządowe
Pozostało: 122 dni
18. listopada 2018