Aktualności

Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat

25 STYCZEŃ 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich cen energii, gazu i żywności. W 2024 roku ruszy kolejna edycja tego programu pomocowego. Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku gminy znowu będą wypłacać dodatek dla potrzebujących pomocy gospodarstw domowych. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać bezzwrotne wsparcie dla swojej rodziny. W tym artykule wyjaśniamy, komu się należy dodatek osłonowy oraz jak wygląda procedura wypłaty tego świadczenia. 

 

Czym jest dodatek osłonowy?

 

Dodatek osłonowy to bezzwrotne wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych, które ma pomóc w zniwelowaniu negatywnych skutków inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza. Wypłacany jest w formie jednorazowego świadczenia socjalnego. Dodatek osłonowy jest odpowiedzią na coraz większe problemy obywateli z pokryciem wydatków za ogrzewanie domów. O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się zarówno właściciele nieruchomości, jak i osoby wynajmujące mieszkanie. 

 

Kto może otrzymać dodatek osłonowy? Próg dochodowy w dodatku osłonowym

 

Podstawowym kryterium wypłaty tego świadczenia jest kryterium dochodowe. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne dochody w jednym miesiącu nie przekraczają 2100 złotych w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1500 złotych na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Kwoty dodatku są zróżnicowane w zależności od liczby osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. Przy obliczaniu prawa do dodatku sprawdza się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za osobę. Za dochód uważa się natomiast nie tylko przychody opodatkowane podatkiem dochodowym, ale także alimenty na rzecz dzieci, stypendia, świadczenia z funduszu rolnego i alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie i pomoc finansową o charakterze socjalnym. Przy obliczaniu dochodu nie uwzględnia się z kolei trzynastej i czternastej emerytury. 

 

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 

To, ile wynosi dodatek osłonowy, zależy od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, a także od źródła ogrzewania, z jakiego korzysta rodzina. Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

- 228,80 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł),

- 343,20 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł),

- 486,20 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób,

- 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób. 

 

Kwoty dodatku mogą ulec zwiększeniu, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ogrzewacz powietrza, koza, kominek, piecokuchnia, trzon kuchenny, piec kaflowy na paliwo stałe lub kuchnia węglowa, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Źródło ogrzewania musi być ponadto wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zwiększona kwota dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

- 286 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

- 429 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób,

- 607,75 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób,

- 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z minimum 6 osób.

 

Jeżeli przeciętne miesięczne dochody w gospodarstwie domowym wynoszą więcej niż określone w przepisach kwoty, to nie oznacza, że wypłata dodatku zostanie wstrzymana. W takiej sytuacji dodatek osłonowy może zostać wypłacony, ale po pomniejszeniu o kwotę przekroczenia. Przy naliczaniu prawa do świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Polega ona na tym, że kwotę świadczenia ustala się w oparciu o różnicę między kwotą dodatku osłonowego a kwotą przekroczenia stawki przeciętnego dochodu. Minimalna kwota dodatku osłonowego wynosi 20 złotych, poniżej tej wysokości świadczenie nie jest wypłacane. 

 

Wniosek o dodatek osłonowy

 

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwej dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub w ośrodku pomocy społecznej. Organem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia są gminy. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Procedura wysyłania dokumentów przez Internet jest prosta, trzeba jednak pamiętać o złożeniu podpisów elektronicznych. Po zalogowaniu się do platformy ePUAP należy przygotować w formacie PDF lub Word wniosek o dodatek, który musi być podpisany podpisem elektronicznym. Następnie wniosek wraz z załącznikami należy podpisać profilem zaufanym. Wniosek o świadczenie można także wydrukować i wypełnić ręcznie, a wypełniony formularz należy zeskanować i wysłać do urzędu, logując się na platformie ePUAP. Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę „pismo ogólne do podmiotu publicznego” i kliknąć przycisk „załatw sprawę”. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza z danymi urzędu i dołączenie zeskanowanego wniosku w formie załączników. Wniosek o dodatek osłonowy online musi zawierać dane organu, do którego kierujemy prośbę, dane osobowe wnioskodawcy oraz wszystkich osób mieszkających w gospodarstwie domowych, informację dotyczącą źródeł ogrzewania budynku i dane na temat dochodów członków rodziny oraz sposobów opłacania przez nich składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Kiedy wypłacany jest dodatek osłonowy?

 

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Termin złożenia wniosku upływa 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 30 czerwca tego roku. Dodatek osłonowy jest jednorazowy.

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy z powodu...

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to jeden z dodatków, który można...

Mały ZUS plus – na czym polega, komu przysługuje? 25 STYCZEŃ 2024

Mały ZUS Plus to program skierowany do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która...

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje? 24 STYCZEŃ 2024

Renta socjalna to świadczenie, które stanowi wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2024 roku weszły w życie...

Zasiłek dla bezrobotnych. Nowe stawki, zasady przyznawania 24 STYCZEŃ 2024

Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia dla osób, które tymczasowo pozostają bez pracy. Rok 2024 ma przynieść podwyżki tego...

Kalendarz
Lipiec 2024
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Kartka z kalendarza
Lipiec 2024
200 Dzień roku 29 Tydzień roku
18 (czwartek)
Znak zodiaku: Rak
Imieniny: Arnold, Erwin, Fryderyk, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Szymon
04:43 20:49
19:06 01:00
Dni do końca roku: 166 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 102 dni
7 kwietnia 2024