Aktualności

Chcesz, wiedzieć, ile zarabia radny gminy, miasta, dzielnicy, powiatu? Sprawdź

01 SIERPIEŃ 2018

Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) radnym gminy (miasta) przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Szczegółowa wysokość diet ustalana jest przez radę gminy (radę miasta). W świetle przepisów nie może ona jednak przekroczyć w ciągu miesiąca półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2018 r. kwota bazowa została ustalona na 1.789,42 zł., co oznacza, że maksymalna wysokość diety radnego wynosi 2.684,13 zł, przy czym 100% tej maksymalnej wysokości mogą otrzymać wyłącznie radni gmin (miast) powyżej 100 tys. mieszkańców. Radnym w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców przysługuje najwyżej 75% tej maksymalnej wysokości, tj. 2.013,10 zł, a radnym w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców –50%, czyli 1.342,07 zł. Podstawę prawną tego podziału stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710.)

 

Wysokość diety nie zależy jednak wyłącznie od ustawy budżetowej oraz od wielkości gminy (miasta), ale także od tego, jakie radny pełni funkcje w radzie i czy wywiązuje się ze swoich obowiązków (czyli np. w ilu działa komisjach, czy pojawia się na sesjach rady). Nie wszyscy zatem otrzymują powyżej wymienione kwoty.

 

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym powiatu także rozliczana jest na podstawie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Reguluje ją szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 (Dz. U. nr 61, poz. 709) według którego radny powiatu może otrzymać najwyżej: • 2.684,13 zł (tj. 100% maksymalnej wysokości diety) w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców; • 2.281,51 zł (tj. 85% maksymalnej wysokości diety) w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców • 1.878,89 zł (tj. 70% maksymalnej wysokości diety) w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców.

 

Radnemu powiatu przysługuje także – tak jak radnemu gminy (miasta) – zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Z kolei wysokości diety radnych dzielnicowych nie są regulowane przez ustawę, a przez uchwały poszczególnych rad gmin (miast), np. zasady dotyczące ustalania i wypłacania diet w Krakowie zostały przedstawione w uchwale nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. Znajduje się w niej wzór na podstawie którego obliczana jest wysokość diety. Uwzględnia on m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, przynależność radnego do komisji oraz obecność na sesjach. W rezultacie dieta może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie (w 2015 r. było to od 68 złotych do 567 złotych – dla przewodniczącego komisji).

 

Należy także dodać, że zarówno diety zarówno radnego gminy (miasta), jak i radnego powiatu tudzież radnego dzielnicy w wysokości do 3000 zł miesięcznie są należnościami wolnymi od podatku dochodowego od osób fizycznych ( do końca 2017 r. kwotą wolną było 2280 zł). 

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zarobki burmistrzów i prezydentów. Sprawdz, ile wynoszą pensję włodarzy miast. 14 SIERPIEŃ 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych burmistrzowie oraz prezydenci miast nie mogą zarabiać miesięcznie...

Ile zarabia wójt gminy. Podajemy zarobki 14 SIERPIEŃ 2018

W świetle obowiązujących przepisów, a dokładniej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, miesięczne wynagrodzenie wójta...

Kiedy odbędą się wybory samorządowe? Prawdopodobny termin 01 SIERPIEŃ 2018

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwową Komisję Wyborczą pod koniec stycznia wybory samorządowe w 2018 r. odbędą się w niedzielę...

Dowiedz się, jak założyć komitet wyborczy do wyborów 2018 11 LIPIEC 2018

Komitety wyborcze są instytucjami, których działania obejmują wszystkie formalne czynności wyborcze, takie jak m.in. zgłaszanie kandydatów w...

Kto może kandydować na sołtysa? Jak długo trwa jego kadencja? 11 LIPIEC 2018

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce pomocniczej gminy. Jego...

Kalendarz
Sierpień 2018
pn wt śr cz pt so n
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Kartka z kalendarza
Sierpień 2018
231 Dzień roku 33 Tydzień roku
19 (niedziela)
Znak zodiaku: Lew
Imieniny: Bolesław, Julian, Juliusz, Ludwik, Marian
05:31 19:55
15:04 00:01
Dni do końca roku: 134 dni
Wybory samorządowe
Pozostało: 62 dni
21 październik 2018