Aktualności

Chcesz, wiedzieć, ile zarabia radny gminy, miasta, dzielnicy, powiatu? Sprawdź

01 SIERPIEŃ 2018

Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) radnym gminy (miasta) przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Szczegółowa wysokość diet ustalana jest przez radę gminy (radę miasta). W świetle przepisów nie może ona jednak przekroczyć w ciągu miesiąca półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2018 r. kwota bazowa została ustalona na 1.789,42 zł., co oznacza, że maksymalna wysokość diety radnego wynosi 2.684,13 zł, przy czym 100% tej maksymalnej wysokości mogą otrzymać wyłącznie radni gmin (miast) powyżej 100 tys. mieszkańców. Radnym w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców przysługuje najwyżej 75% tej maksymalnej wysokości, tj. 2.013,10 zł, a radnym w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców –50%, czyli 1.342,07 zł. Podstawę prawną tego podziału stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710.)

 

Wysokość diety nie zależy jednak wyłącznie od ustawy budżetowej oraz od wielkości gminy (miasta), ale także od tego, jakie radny pełni funkcje w radzie i czy wywiązuje się ze swoich obowiązków (czyli np. w ilu działa komisjach, czy pojawia się na sesjach rady). Nie wszyscy zatem otrzymują powyżej wymienione kwoty.

 

Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym powiatu także rozliczana jest na podstawie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Reguluje ją szczegółowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 (Dz. U. nr 61, poz. 709) według którego radny powiatu może otrzymać najwyżej: • 2.684,13 zł (tj. 100% maksymalnej wysokości diety) w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców; • 2.281,51 zł (tj. 85% maksymalnej wysokości diety) w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców • 1.878,89 zł (tj. 70% maksymalnej wysokości diety) w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców.

 

Radnemu powiatu przysługuje także – tak jak radnemu gminy (miasta) – zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Z kolei wysokości diety radnych dzielnicowych nie są regulowane przez ustawę, a przez uchwały poszczególnych rad gmin (miast), np. zasady dotyczące ustalania i wypłacania diet w Krakowie zostały przedstawione w uchwale nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. Znajduje się w niej wzór na podstawie którego obliczana jest wysokość diety. Uwzględnia on m.in. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, przynależność radnego do komisji oraz obecność na sesjach. W rezultacie dieta może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie (w 2015 r. było to od 68 złotych do 567 złotych – dla przewodniczącego komisji).

 

Należy także dodać, że zarówno diety zarówno radnego gminy (miasta), jak i radnego powiatu tudzież radnego dzielnicy w wysokości do 3000 zł miesięcznie są należnościami wolnymi od podatku dochodowego od osób fizycznych ( do końca 2017 r. kwotą wolną było 2280 zł). 

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy z powodu...

Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich cen energii, gazu i żywności. W 2024...

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to jeden z dodatków, który można...

Mały ZUS plus – na czym polega, komu przysługuje? 25 STYCZEŃ 2024

Mały ZUS Plus to program skierowany do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która...

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje? 24 STYCZEŃ 2024

Renta socjalna to świadczenie, które stanowi wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2024 roku weszły w życie...

Kalendarz
Kwiecień 2024
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Kartka z kalendarza
Kwiecień 2024
108 Dzień roku 16 Tydzień roku
17 (środa)
Znak zodiaku: Baran
Imieniny: Innocenty, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Robert
05:36 19:42
12:24 04:02
Dni do końca roku: 258 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 10 dni
7 kwietnia 2024