Aktualności

Dofinansowanie żłobka – komu się należy i ile wynosi?

19 STYCZEŃ 2024

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku to jeden z wielu instrumentów wsparcia rodzin, które w ostatnich latach zaczęły obowiązywać w naszym kraju. W prezentowanym artykule opisujemy procedurę przyznawania dofinansowania do żłobka. Wyjaśniamy, czym różni się to świadczenie od Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i czy te dwa świadczenia przysługują jednocześnie. Kiedy można je uzyskać i jak należy złożyć o nie wniosek?

 

Dofinansowanie żłobka – dla kogo?

 

Dofinansowanie żłobka to świadczenie finansowe, które przysługuje rodzinom wychowującym małe dzieci. Weszło w życie 1 kwietnia 2022 roku. Jego celem jest pomoc opiekunom, którzy chcą łączyć obowiązki rodzicielskie z pracą zawodową. Dopłata do żłobka przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywa pod opieką dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie przyznane tylko wtedy, gdy żłobek lub dzienny opiekun znajduje się we właściwym rejestrze na stronie rządowej. Wykaz placówek i dziennych opiekunów można znaleźć na portalu Emp@tia należącym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O przyznanie dofinansowania mogą wystąpić rodzice, opiekunowie prawni i wszystkie osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. 

 

Ile wynosi dofinansowanie żłobka?

 

Dofinansowanie żłobka wynosi maksymalnie 400 złotych na jedno dziecko i nie może wynosić więcej niż wysokość opłaty, którą rodzice ponoszą za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej. Z tego powodu program dofinansowania funkcjonuje czasem w mediach pod nazwą „400 plus” lub „Maluch plus”. Kwota dopłaty może być przekazywana na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego albo bezpośrednio na konto instytucji lub dziennego opiekuna z przeznaczeniem na obniżenie opłaty za żłobek. Wypłata świadczenia odbywa się tylko w formie bezgotówkowej na konto wskazane we wniosku elektronicznym. 

 

400 plus – gdzie i jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie z programu „Maluch plus” można złożyć wyłącznie elektronicznie. To oznacza, że wnioski wysłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej nie będą rozpatrywane. Wniosek online można złożyć na kilka sposobów. Pierwszy z nich to zalogowanie się do PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Innym sposobem jest złożenie e-wniosku poprzez wspomnianą już ministerialną platformę Emp@tia. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem banku, o ile udostępnia on taką usługę. Kiedy wybierzemy już sposób złożenia wniosku, następnym krokiem jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, takich jak: dane dziecka, na które wnioskujemy o dofinansowanie oraz zaświadczenia, orzeczenia i dokumenty potwierdzające bycie prawnym opiekunem dziecka (jeśli np. sąd powierzył nam opiekę nad dzieckiem lub jesteśmy ustanowieni prawnymi opiekunami). Wypełniony wniosek 400 plus (wraz z ewentualnymi załącznikami) należy podpisać za pomocą profilu zaufanego, profilu PUE, podpisu osobistego (tzw. e-dowód) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku składania wniosku przez PUE dane wnioskodawcy zaciągną się automatycznie. W innym przypadku należy wpisać je ręcznie. 

 

Dofinansowanie do żłobka a Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie pieniężne, które można otrzymać na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rozwiązanie weszło w życie 1 stycznia 2022 roku i stanowi formę wsparcia dla rodzin, które zdecydowały się wychowanie kolejnego potomka (dotyczy także rodzin adopcyjnych). Wypłatą świadczenia zajmuje się, podobnie jak w przypadku dofinansowania żłobka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota świadczenia wynosi do 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko i nie zależy od dochodu rodziny. RKO przysługuje tylko na kolejne dzieci, a pierwszym dzieckiem jest zawsze dziecko najstarsze bez względu na wiek. Rodzice mogą zdecydować, w jakich transzach będzie wypłacane świadczenie. Można np. otrzymywać 1000 zł przez 12 miesięcy lub 500 zł przez 24 miesiące. W trakcie pobierania świadczenia rodzice mają prawo raz zmienić swoją decyzję w tej sprawie. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co dofinansowanie żłobka (Portal Emp@tia MRPiPS, PUE ZUS, bankowość elektroniczna). Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka to świadczenia, które nie przysługują jednocześnie. Dofinansowanie żłobka lub dziennego opiekuna można więc otrzymać tylko na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie lub na pierwsze dziecko z rodziny, której kolejny potomek jest objęty RKO. Dopłata do żłobka lub dziennego opiekuna może przysługiwać przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia i po ukończeniu 35. miesiąca życia. 

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy z powodu...

Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich cen energii, gazu i żywności. W 2024...

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to jeden z dodatków, który można...

Mały ZUS plus – na czym polega, komu przysługuje? 25 STYCZEŃ 2024

Mały ZUS Plus to program skierowany do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która...

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje? 24 STYCZEŃ 2024

Renta socjalna to świadczenie, które stanowi wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2024 roku weszły w życie...

Kalendarz
Kwiecień 2024
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Kartka z kalendarza
Kwiecień 2024
107 Dzień roku 16 Tydzień roku
16 (wtorek)
Znak zodiaku: Baran
Imieniny: Bernadeta, Erwin, Erwina, Julia
05:38 19:40
11:08 03:40
Dni do końca roku: 259 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 9 dni
7 kwietnia 2024