Aktualności

Zgłoszenie urodzenia dziecka – jak i gdzie zgłosić urodzenie dziecka

16 STYCZEŃ 2024

Narodziny potomka wiążą się z wieloma obowiązkami świeżo upieczonych rodziców. Opiekunowie prawni muszą bowiem spełnić formalne wymogi związane z pojawieniem się na świecie dziecka. Jednym z nich jest zgłoszenie jego urodzenia w odpowiednim urzędzie. W tym artykule wyjaśniamy, jak i gdzie należy zgłosić urodzenie dziecka. 

 

Kto zgłasza urodzenie dziecka?

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka może być dokonane przez matkę lub ojca dziecka. Warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, którą posiada każda pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba. Jeżeli matka i ojciec dziecka są małżeństwem, do zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego wystarczy obecność tylko jednego z rodziców. Istnieje bowiem wtedy domniemanie, że to mąż matki jest ojcem dziecka. Obydwoje rodzice nabywają wówczas pełną władzę rodzicielską nad nowo narodzonym potomkiem. Jeżeli jednak rodzice dziecka nie są małżeństwem, ojciec powinien złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem USC, konsulem Rzeczpospolitej Polskiej lub sądem. Oświadczenie ojca musi zostać potwierdzone przez matkę w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia przez niego oświadczenia. Jeżeli ojciec nie złożył oświadczenia lub matka go jeszcze nie potwierdziła, zgłoszenie urodzenia dziecka będzie możliwe tylko w obecności obojga rodziców. Tylko wtedy dane ojca będą mogły zostać wpisane do aktu urodzenia potomka. Warto pamiętać, że zgłosić można wyłącznie dziecko urodzone w Polsce. 

 

W jaki sposób można zgłosić urodzenie dziecka?

 

Formalności po urodzeniu dziecka można załatwić zarówno podczas osobistej wizyty w urzędzie, jak i przez Internet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko powinno zostać zarejestrowane w USC w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Karta urodzenia dziecka to dokument, który sporządza osoba, odbierająca poród, np. pielęgniarka, położna lub lekarz. Upoważniona do wystawienia karty osoba ma obowiązek przekazać te dane do USC w ciągu 3 dni od ich sporządzenia. Rodzice powinni zatem upewnić się, że dokument ten został już przekazany do USC, zanim wybiorą się tam w celu zarejestrowania dziecka. Jeżeli matka lub ojciec nie stawią się w urzędzie w ciągu 21 dni, zarejestrowania dziecka dokona kierownik USC, wybierając dla niego imię na podstawie danych z karty urodzenia. 

 

Gdzie należy zgłosić proces urodzenia dziecka?

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka może odbyć się w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Procedura w obu przypadkach wygląda bardzo podobnie. Jeżeli zdecydujemy się na wizytę w urzędzie, należy pamiętać, że rejestracja dziecka w USC powinna odbyć się w placówce właściwej dla miejsca urodzenia dziecka. Rodzice powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Możliwe jest także zgłoszenie urodzenia dziecka przez pełnomocnika – w takiej sytuacji należy sporządzić pełnomocnictwo. 

 

Jak wygląda proces zgłoszenia urodzenia dziecka?

 

Jeżeli zdecydujemy się odwiedzić osobiście Urząd Stanu Cywilnego, przejdziemy następującą procedurę. Urzędnik sporządzi protokół, który będzie zawierać dane osobowe dziecka i jego rodziców. Po podpisaniu protokołu kierownik USC oficjalnie zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i nada mu numer PESEL. Po dopełnieniu procedury rodzice otrzymają niezbędne dokumenty, takie jak odpis skrócony aktu urodzenia, potwierdzenie zameldowania dziecka i potwierdzenie nadania mu numeru PESEL. 

Rejestracja dziecka online przebiega trochę inaczej. Jeżeli rodzic chce zarejestrować potomka przez Internet, musi posiadać profil zaufany lub e-dowód. Rejestracji można dokonać poprzez rządową stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka. Po zalogowaniu się przez profil zaufany lub skrzynkę ePUAP rodzic zostanie poproszony o wypełnienie formularza, który musi zawierać:

  • oświadczenie o byciu matką lub ojcem dziecka,
  • informacje dotyczące ojcostwa i dane dotyczące drugiego rodzica,
  • informacje na temat dziecka (w tym kroku rodzic wybiera imię)
  • dane dotyczące meldunku i odbioru dokumentów,
  • podpis dokumentu (za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub dowodu z warstwą elektroniczną). 

Kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. 

 

Jakie dokumenty otrzymuje się po zgłoszeniu dziecka?

 

Po zgłoszeniu zostaje sporządzony akt urodzenia dziecka, stworzenie tego dokumentu jest zadaniem kierownika USC. Po dopełnieniu procedury rodzice otrzymają jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz potwierdzenie zameldowania dziecka. Podczas wizyty w urzędzie dokumenty zostaną przekazane w tradycyjnej formie. Jeżeli jednak rodzice zdecydowali się na rejestrację online, mogą wybrać jeden z trzech sposobów na dostarczenie tych dokumentów. Mogą je odebrać za pomocą skrzynki ePUAP, poczty tradycyjnej lub stawić się po nie osobiście w urzędzie. Sposób odebrania dokumentów należy określić, wypełniając internetowy formularz zgłoszenia dziecka na platformie rządowej. 

Dyskusje
Dodaj komentarz
Czytaj również:
Zasiłek chorobowy – komu przysługuje, ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Zasiłek chorobowy to jedno z uprawnień pracowniczych, przysługujących osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do pracy z powodu...

Dodatek osłonowy – komu się należy, zasady wypłat 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie Polakom wysokich cen energii, gazu i żywności. W 2024...

Dodatek pielęgnacyjny – komu przysługuje i ile wynosi? 25 STYCZEŃ 2024

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to jeden z dodatków, który można...

Mały ZUS plus – na czym polega, komu przysługuje? 25 STYCZEŃ 2024

Mały ZUS Plus to program skierowany do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która...

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje? 24 STYCZEŃ 2024

Renta socjalna to świadczenie, które stanowi wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. W 2024 roku weszły w życie...

Kalendarz
Kwiecień 2024
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Kartka z kalendarza
Kwiecień 2024
112 Dzień roku 16 Tydzień roku
21 (niedziela)
Znak zodiaku: Byk
Imieniny: Aleksandra, Anzelm, Bartosz, Feliks, Konrad
05:27 19:49
17:11 04:49
Dni do końca roku: 254 dni
Wybory samorządowe
Minęło: 14 dni
7 kwietnia 2024